ردیف نام مقاله نویسندگان دانلود
46 مفاهیم شکل و محتوا و فاصله آنها درحسابداری هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت‎الله طالب‎نیا؛ جمشید پیک فلک
47 ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری  فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر نونهال نهر
48 تبیین قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای: مقایسه تطبیقی مدل‌ها  فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا امیر حسینی
49 بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ راضیه علی‌خانی؛ مهدی مران‌جوری
50 بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران  فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا پورزمانی، لیلا باطنی 
51  ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها  فریدون رهنمای رودپشتی،محمدابراهیم محمدپور زرندی،جمال بحری ثالث
52  استفاده از تکنیک ترکیبی TOPSIS-DEA به منظور ارایه رویکردی در جهت ارزیابی چند دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  عباس طلوعی اشلقی،فریدون رهنمای رودپشتی،کاوه عبدالوند
53 محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی  فریدون رهنمای رودپشتی ،محمد روزی طلب
54  شاخص های اندازه گیری بهره وری در مراکز تحقیقاتی محمد روزی طلب،فریدون رهنمای رودپشتی 
55 تبیین قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای: مقایسه تطبیقی مدل‌ها فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا امیر حسینی
56  استفاده از تکنیک ترکیبیTOPSIS-DEA به منظور ارائه رویکردی در جهت ارزیابی چنددوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ کاوه عبدالوند 
57 هزینه‌یابی نوین در کسب و کار  دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ اعظم پوریوسف 
58 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی  فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ عباس طلوعی اشلقی 
59 مدل‌سازی تأثیر تورش‌های رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ISM)  فریدون رهنمای رودپشتی؛ حامد تاجمیر ریاحی 
60 تاثیر سرمایه گذاران مومنتوم بر رفتار بازار سهام بر اساس مدل  فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا شیرازیان 
61 ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران  فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا غفاری 
62 مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدلهای تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)  فریدون رهنمای رودپشتی؛ مسعود ملائی 
63 بررسی الگوی ریاضی انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری  فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ سیدرضا موسوی 
64 سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)  فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمود نعمتیان؛ مهسا زهری 
65  ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا میرغفاری 
66  ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه‌ای خاکستری(GRA) و برنامه‌ریزی آرمانی(GP)
فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی افشارکاظمی 
67 تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی  فریدون رهنمای رودپشتی؛ اکبر افتخاری علی‌آبادی 
68 ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری (GRA) و برنامه ریزی آرمانی (GP)  فریدون رهنمای رودپشتی
69  بررسی الگوی ریاضی انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری  فریدون رهنمای رودپشتی
70  بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها فریدون رهنمای رودپشتی 
71  تبیین توان درجه اهرم اقتصادی جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل) فریدون رهنمای رودپشتی