ردیف نام مقاله نویسندگان دانلود
1 دانش ستاره بینی مالی و کارکردهای آن در تحلیل بازار محسن قاسمیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی
2 اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر
3 بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید مهدوی راد
4 کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی فریدون رهنمای رودپشتی؛ میثم اللهیاری
5 سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی: رویکردها ، مدل‌ها و نتایج هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن‌چی زاج
6 ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد ناطق گلستان؛ احمد یعقوب نژاد
7 بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد الگوریتم ژنتیک فریدون رهنمای رودپشتی؛ کاظم چاوشی؛ ابراهیم صابر
8 مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید مجید موسوی انزهایی
9 مبانی بازاریابی مالی: جایگاه اهمیت و ضرورت شناخت آن در مدیریت مالی مبتنی بر رویکرد نظریه‌پردازی فریدون رهنمای رودپشتی؛ منصور فیض الله زاده
10 آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS فریدون رهنمای رودپشتی؛ پرهام پدرام
11 تحلیل مقایسه‌ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا فریدون رهنمای رودپشتی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ منصور فیض الله زاده
12 ریشه ی تاریخی جریان پژوهش ها در حسابداری مدیریت رفتاری: (تئوری ها و روش های پژوهش)  فریدون رهنمای رودپشتی؛ سینا خردیار؛ محسن ایمنی
13  رتبه بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه اشعریون قمی زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی
14  بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ لیلا باطنی
 
15  بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی؛ موسی احمد زاده
16  ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه ای و دانشگاهی فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ رضا غلامی جمکرانی
17  معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام (زیربنای نظریه پردازی و ابزارسازی نوین مالی) فریدون رهنمای رودپشتی؛ یاور میرعباسی
18  سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ شهرام بابالویان؛ مهردخت مظفری
 
19 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی فریدون رهنمای رودپشتی و همکاران
20 اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام و همکاران
21 ارزیابی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی فریدون رهنمای رودپشتی و همکاران
22 توجه مدیران به عوامل موفقیت ساز، با تأکید بر فرایند های حسابداری مدیریت فریدون رهنمای رودپشتی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جلال اسپوکه
23 ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد ابراهیم محمدپور زرندی؛ جمال بحری ثالث
24 کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی سعیدی؛ فرزانه بیک زاده عباسی
25 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد؛ علی ذبیحی
26 بررسی و ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در مدیریت ارزش افزوده سهامداران فریدون رهنمای رودپشتی
27 اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی فریدون رهنمای رودپشتی؛ سعید عسگری؛ احمد گودرزی
28 استفاده از تکنیک ترکیبی TOPSIS-DEA به منظور ارایه رویکردی در جهت ارزیابی چند دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کاوه عبدالوند
29 حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری) فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرزو جلیلی
30 شناسایی و رتبه بندی راهکارهای افزایش رضایت کاربران سیستم الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از AHP و برنامه ریزی صفر-یک فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدرضا معتدل؛ آرزو سلیمی
31 چارچوب مفهومی کاربرد ریاضیات در مطالعات کمی مدیریت «مورد مطالعه: مدلسازی ریاضی و کامپیوتری در دانش مالی» فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد جلیلی؛ فرهاد حسین زاده لطفی
32 توان تبیین «روش تحلیل ممیز» مبتنی بر مدل آلتمن جهت تعیین وضعیت اعتباری مشتریان بانک ملت (تسهیلات فروش اقساطی بلند مدت) فریدون رهنمای رودپشتی؛ معصومه لطفی
33 بررسی و تبیین سودمندی روش CANSLIM جهت ارزیابی سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ مریم ترتبتی
34 کاربرد آنالیز موجک Wavelet در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ فرهاد شاه ویسی
35 محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ هاشم ولی پور
36 بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ روح اله سلیمانی فر
37 تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مدل ها فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا امیر حسینی
38 مبانی علمی و روش های نوین محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و کاربرد آن برای ارزیابی عملکرد مالی و مدیریت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد جلیلی
39 بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها فریدون رهنمای رودپشتی
40 تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات فریدون رهنمای رودپشتی؛ رامین رضایی
41 انضباط اجتماعی و اقتصادی برای ارتقاء بهره وری ملی
فریدون رهنمای رودپشتی
42 بررسی تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی کیائی
43 ارزیابی وضعیت و تاثیر آموزشهای حسابداری برای مدیران غیر مالی فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایوب ظهرابی؛ حیدر محمدزاده سالطه
44 بررسی و مقایسه قدرت بتا در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه CAPM و متغیرهای مطرح شده در مدل فاما و فرنچ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ علی علی مردانی
45 ارزیابی آثار شیوه های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی؛ سعید گل کاریان
46 تبیین توان درجه اهرم اقتصادی جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل) فریدون رهنمای رودپشتی