فريدون رهنماي رودپشتي با مدرک ليسانس مديريت از دانشگاه شهيد بهشتي، فوق ليسانس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز و دكتراي تخصصي مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي و حسابداري از واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فارغ‌التحصيل شد.

فریدون رهنمای رودپشتی در لنگرود متولد شد و در سال 59-60 ديپلم علوم تجربي خود را از دبيرستان اميركبير اين شهر گرفت. پس از آن در رشته مديريت دولتي در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تحصيل شد و با رتبه ممتاز کارشناسي خود را از اين دانشگاه اخذ کرد.

وي فوق ليسانس مديريت بازرگاني را با گرايش بازاريابي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز گرفته و در رشته دكتراي تخصصي مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي و حسابداري از واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيل شد.

سوابق فعاليت‌هاي آموزشي رهنماي رودپشتي عبارتند از :

- مدرس مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در دروس سرمايه‌گذاري، مديريت مالي، بازارها و نهادهاي مالي و حسابداري مديريت و تئوري حسابداري و مسائل جاري در حسابداري

- دروس اصول مديريت، اصول حسابداري 1، 2 و 3، حسابداري دولتي، تصميم‌گيري و خط‌مشي مالي دولت و مديريت مالي 1 و 2 در دانشگاه و موسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي

کارنامه فعاليت‌هاي اجرايي فريدون رودپشتي عبارتند از:

- مديركل اطلاع‌رساني مركز تحقيقات مخابرات ايران 5 سال

- نماينده مركز تحقيقات مخابرات ايران در كميته بهره‌وري وزارت پست و تلگرفا و تلفن 3 سال

- مديرمالي شركت تعاوني تجهيزات مخابراتي حدود 12 سال

- عضو هيات مديره شركت تعاوني تجهيزات مخابراتي 9 سال

- مشاور مالي و بازاريابي چند شركت صنعتي

- مدير سبد سهاام خخصوصي در بازار سهام

- معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي 3 سال

- معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد 3 سال

- عضويت در تيم كاري تدوين نقشه جامع علمي كشور

- عضو كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (شوراي انقلاب فرهنگي)) تا پايان سال 90

- عضو كميته برنامه‌ريزي و آموزش مالي و حسابداري وزارت علوم و تحقيقات

- عضو تيم برنامه‌ريزي برنامه پنجم علم و فناوري كشور

- عضو دبيرخانه هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا پايان سال 90

- عضو كميسيون نشريات علمي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري از ابتداي سال 91

گفتني است، فريدون رودپشتي هفتم شهريور 92 با حکم حميد ميرزاده به سمت مشاور ارشدي سرپرست دانشگاه آزاد منصوب شد.

وي در زمان ریاست عبدالله جاسبی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد بود.