به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، این کتاب در راستای گسترش ادبیات مالی در کشور و کاربرد بیشتر دانش روز دنیا در جامعه مالی ایران و به عنوان مرجع جامع ابزار اختیار معامله، مشتمل بر پنج بخش و در چهارده فصل تالیف شده است.

این اثر که از سوی انتشارات ترمه به چاپ رسیده است، به طور ویژه بر قراردادهای اختیار معامله(Option) متمرکز است و این ابزار را به طور مناسبی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

در راستای فراهم‌سازی مقدمات کاربرد این ابزار در کشور و آشنایی عمیق‌تر دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه‌های جدید مالی، بیش از شصت استراتژی معاملاتی اختیار معامله در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است.

امید آن می رود که این مجموعه سرآغازی برای مطالعه جامع و اختصاصی سایر ابزارهای مدرن و پرکاربرد مالی و افزایش درک عمومی جامعه مالی کشور از مباحث روز این رشته باشد.