به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به پیش‌بینی بودجه سال 96 واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر با توجه به شرایط سخت دانشگاه آزاد اسلامی، اهمیت پیش‌بینی دقیق بودجه بیش از پیش نمود پیدا می‌کند.»

او افزود: «بخشنامه سیاست‌های بودجه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی پس از اصلاحات حاصل از بازخورد روسای واحدها ابلاغ شده است. روسای واحدها باید توجه داشته باشند که هزینه‌های دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به چند سال گذشته نه تنها کمتر نشده، بلکه افزایش هم داشته است. ما باید در پیش‌بینی هزینه‌ها در بودجه 96 سیاست‌های انقباضی را به کار برده و درباره پیش‌بینی درآمدها واقع بینانه عمل کنیم.»

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان گفت: «در بخشنامه مربوط به پیش‌بینی بودجه 96 تاکید شده راهی جز توسعه فعالیت‌های غیرشهریه‌ای در واحدهای دانشگاهی وجود ندارد و واحدها باید به سمت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری، طرح گردشگری و استفاده بهینه از امکانات دانشگاه پیش روند.»

رهنمای رودپشتی گفت: «بودجه های تکلیفی در دانشگاه آزاد اسلامی مانند بودجه ورزشی، فرهنگی و پژوهشی تعریف شده و ممکن است این میزان بودجه در واحدها به تناسب فعالیت‌ها و شرایط آن‌ها تغییر کند و واحدها باید به فراخور فعالیت واحد و مبتنی بر واقعیت، این بودجه را پیش‌بینی کنند. همچنین در پیش‌بینی بودجه باید به سیاست جذب هیات علمی، ایجاد و راه‌اندازی شهرک‌های شفا و موضوع بازخرید کارکنان توجه شود.»

او افزود: «روسای واحدهای باید درباره پیش‌بینی بودجه دو سیاست را مد نظر قرار دهند. مسئولان باید بین درآمد و هزینه توازن برقرار کنند و پیش‌بینی بودجه را طوری انجام دهند که با کسری بودجه مواجه نشوند. اگر در شرایطی کسری بودجه وجود داشت، باید راه‌های تامین کسری بودجه نیز مشخص شود.»

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان بر تبدیل به احسن اموال دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد و گفت: «منابع حاصل از این امر باید در حساب مستقلی نگهداری شود تا در موارد خاص از آن و براساس ضوابط و مقررات دانشگاه استفاده کنیم.»