به گزارش خبرنگار آنا، دکتر حمید ماجدی در نخستین کنفرانس ملی با عنوان «به سوی شهرسازی و معماری دانش‌بنیان» با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و دانشگاه ادینبورگ انگلستان و به همت دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات که با حضور جمعی از دانشجویان و صاحبنظران عرصه شهرسازی و معماری برگزار شد، گفت: «اگر شهرها بخواهند جایگاهی در سطح منطقه و دنیا برای خود کسب کنند، باید به توسعه توجه ویژه ای داشته و زمینه رقابت را در یک یا چند حوزه توسعه ای با شهرهای دیگر مهیا کنند.»

وی افزود: «برای توسعه باید ظرفیت‌ها و امکانات بخش‌های مختلف در هر شهری شناخته شود و با برنامه ریزی مناسب امکانات بالقوه را در راستای توسعه به کار بست. اصل این توسعه دربرگیرنده توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و معیشت مردم، توسعه اجتماعی و کاهش فقر، ایجاد عدالت و برابری در جامعه همراه با ملاحظات زیست محیطی و در نهایت توسعه پایدار در زمینه مسائل کالبدی و تأمین منابع مالی مناسب برای زیرساخت های شهری است.»

رئیس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: «شهرسازی و معماری علاوه بر ماهیت هنری و ضرورت وجود خلاقیت دارای جنبه علمی و عملی هستند. دانشگاه ها در کشور ما رشد و توسعه خوبی داشته و دانش آموختگان زیادی را با تخصص های گوناگون در رشته های مختلف تحویل جامعه داده اند. معتقدم از این امکانات بالقوه می توان در راستای توسعه دانش بنیان بهره جست.»

دغدغه اصلی شهرسازی، رسیدن به یک شهر سالم است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: «معتقدم دغدغه اصلی در بحث شهر و شهرسازی، رسیدن به یک شهر سالم است. ساختن، نعمت بزرگی است که از سوی معمار هستی، پروردگار یکتا به انسان اعطا شده است.»
ماجدی:‌ برای توسعه باید ظرفیتها و امکانات بخشهای مختلف در هر شهری شناخته شود و با برنامه ریزی مناسب امکانات بالقوه را در راستای توسعه بکار بست. اصل این توسعه دربرگیرنده توسعه اقتصادی، ارتقا کیفیت زندگی و معیشت مردم، توسعه اجتماعی و کاهش فقر، ایجاد عدالت و برابری در جامعه همراه با ملاحظات زیست محیطی و در نهایت توسعه پایدار در زمینه مسائل کالبدی و تأمین منابع مالی مناسب برای زیرساخت های شهری است

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی با بیان اینکه شهرسازی، ساختن است و ساختن در بالاترین سطح کارکردی تمامی نظامات قرار دارد، افزود: «اگر به دنبال ساختن شهری سالم هستیم باید معماری مناسبی را ایجاد کنیم. امروزه شهرسازی و معماری را در قالب شهر دانش ارزیابی می‌کنند، بنابراین ماهیتی دانش‌بنیان دارد.»

رهنمای رودپشتی با بیان اینکه علم شهرسازی و معماری اقدامی پیشینی برای گذر از دروازه اقتصاد دانش بنیان و صنعتی پرسود، اثرگذار و پایدار است، تصریح کرد: «اگر ساختمان هایی مقاوم و با امکانات مناسب بسازیم که بتواند آرامش، آسایش و رفاه را همراه با زیبایی داشته باشد، قطعا در صرفه جویی گام موثری برخواهیم داشت.»

612 مقاله به دبیرخانه کنفرانس به سوی معماری و شهرسازی دانش بنیان ارسال شده است

رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس «به سوی معماری و شهرسازی دانش‌بنیان» هم بیان کرد: «612 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس در دو محور اصلی شهرسازی دانش‌بنیان و معماری دانش‌بنیان و محورهای جانبی آن شامل طراحی شهری دانش‌بنیان، برنامه ریزی شهری دانش‌بنیان، برنامه‌ریزی منطقه‌ای دانش‌بنیان، مدیریت شهری دانش‌بنیان، باز آفرینی شهری و نوسازی دانش‌بنیان، بازسازی و بهسازی شهری دانش‌بنیان، منظر شهری دانش‌بنیان، معماری هویت‌گرا دانش‌بنیان، معماری و شهر دانش‌بنیان، معماری منظر دانش‌بنیان ارسال شده است و پس از داوری مقالات برگزیده در طول این همایش ارائه می‌شوند.»

دکتر محمد نقی زاده افزود: «اولین کنفرانس به سوی معماری و شهرسازی دانش‌بنیان در 50 پایگاه اینترنتی بازتاب داشته است. به غیر از دانشگاه‌های کشور، سازمان‌هایی مانند یونسکو، مرکز تحقیقات راه و مسکن، جامعه مهندسان مشاور، جامعه مهندسان شهرساز و قطب معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت جزو حامیان این دوره از کنفرانس هستند.»

وی گفت: «اکثر فعالیت‌هایی که صورت می‌گیرد در راستای تأمین رفاه بشریت است، بنابراین در فعالیت‌های خود به ویژه بحث شهرسازی و معماری باید کرامت انسانی را در نظر گرفت. موضوع خلاقیت و نوآوری در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است ولی نباید باعث نادیده گرفتن اصالت و روی آوری به مدگرایی شود که تنها مدتی دوام خواهد داشت.»